When we were kings…

by Maxime_Morel

“When we were kings”, een film die volledig binnen het beeld van “Maatschappelijke Topics” past. In de komende twee weken zullen alle eerstejaars Journalistiek het onderwerp SPORT uit verschillende standpunten bekijken. Economie, psychologie, sociologie en geschiedenis, ze komen allemaal aan bod.

 

Het sterke punt van de documentaire vond ik zeker het feit dat elk maatschappelijk punt van Ali’s visie aan bod komt. Het sociologische en psychologische aspect van zijn leven en zijn visie worden het meest belicht. Economie en geschiedenis komen minder aan bod. Je komt niet te weten hoe en waarom hij bokser is geworden. Je merkt meer zijn politieke visie op de Amerikaans-Afrikaanse zaken dan het economisch aspect hiervan. Het enige dat wat met geld te maken heeft, is het feit dat Mobutu miljoenen heeft gegeven om het gevecht tussen Ali en Foreman te laten doorgaan.

 

Zoals ik vermeldde werd de geschiedenis van Ali, zijn leven, niet echt belicht. Dit is ook meteen het zwakke punt van deze film. Waarschijnlijk vond de regisseur de biografie minder belangrijk dan de “Rumble in the Jungle”. Ik, persoonlijk, had het wel leuk gevonden om te zien hoe Ali gekomen is tot de man die hij was. Waarom zijn visie zo provocerend is, enz.

 

Er werd me ook de vraag gesteld: Hoe zou jij te werk gaan bij het maken van een documentaire over dit onderwerp? Wel ik moet toegeven dat als ik zo’n film zou kunnen maken, ik ongelooflijk trots op mezelf zou zijn. Toch is er iets dat ik zeker zou veranderen. Zo zou ik meer achtergrond informatie van Cassius Clay ofwel Mohammed Ali geven. Nu werden we voldoende ingelicht door Mevrouw De Boer, die wat meer zei over deze bekende bokser. In de film werden verschillende mensen geinterviewd die Ali meer als sporter, dan als persoon kenden. Mijn film, daarentegen, zou beginnen met getuigenissen van goede vrienden en kennissen uit zijn omgeving en dan overgaan naar het professionele aspect van zijn leven. Dit maakt mijn film ook iets gestructureerder dan de documentaire die we gezien hebben.

 

When we were kings, het sportieve verhaal van Mohammed Ali. Terecht bekroond met een Oscar!

Advertisements